دلار از ۳۰ هزار تومان هم گذشت / صعود یورو به کانال ۳۴هزار تومان

دلار از ۳۰ هزار تومان هم گذشت / صعود یورو به کانال ۳۴هزار تومان