فیلمی باور نکردنی از نصف شدن پراید در برخورد با ایسوزو