استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه سیلی خورد! / فیلم