آخرین وضعیت ترددی جاده‌ها در جمعه ۲۶ شهریور | ترافیک سنگین در محورهای شمالی به سمت تهران