اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد