ثبت‌نام قطعی ۴۲ هزار زائر برای سفر به اربعین؛ چند نفر ویزا گرفته‌اند؟