ریزش قیمت پراید ادامه دار شد / تیبا صندوقدار ۱۴۳ میلیون تومان