کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدعایق الاستومریآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …

روحانی: حمایت از روند صلح در افغانستان سیاست اصولی ایران است