۳ بازیکن استقلال برای بازی با پرسپولیس خط خوردند

۳ بازیکن استقلال برای بازی با پرسپولیس خط خوردند