کشف دارویی که مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش می‌دهد