میزبانی جشنواره فیلم استکهلم از «شبی که ماه کامل شد»

میزبانی جشنواره فیلم استکهلم از «شبی که ماه کامل شد»