تصادف یک دستگاه مینی‌بوس در خرم‌آباد ۱۶ نفر را راهی بیمارستان کرد

تصادف یک دستگاه مینی‌بوس در خرم‌آباد ۱۶ نفر را راهی بیمارستان کرد