عکس‌های قدیمی ترلان پروانه و شبنم قلی‌خانی در روپوش مدرسه