مراسم پایانی جایزه «کتاب سال جوانان» ۲۷ مهر برگزار می‌شود