«قصیده گاو سفید» در ادینبورگ و ملبورن اکران می‌شود