پیرترین زن جهان در تربت‌جام واکسن کرونا تزریق کرد / عکس

پیرترین زن جهان در تربت‌جام واکسن کرونا تزریق کرد / عکس