قیمت هر شانه تخم مرغ در اینجا ۱۷ هزار تومان ارزان تر است!