تولید و فروش شیره خرما،شیره انگور،انواع … تکنیک برتر نصب و وتعمیر انواع …پوست کن پوست سبز بادام درختیقیمت سمعک های پرفروش در بازار

عکسی قدیمی و جالب از یحیی گل محمدی و افشین پیروانی در دهه ۷۰