۳۰۳ فوتی و ۳۳۸۱۷ ابتلای جدید کرونا / حال ۵۲۰۵ نفر وخیم است