مرکزلیزروپوست وموشادن-دکترمهشیدطالبیچنج اُور اتوماتیک KSA-ATSکانال فلکسیبلتولید و فروش ارده (درب تولید)

چرا هلال احمر برای تسریع روند واکسیناسیون ورود نمی‌کند؟