کره، چین و ژاپن از حضور در رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان انصراف دادند