اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آواره شدن خانواده های چینی در پی وقوع سیل / فیلم