بهترین آموزشگاه زباندستگاه سلفون کشاخذ ویزای کاری کانادا و استرالیا …ارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپ

انفجار مرگبار در مراسم نماز جمعه در کابل با ۱۲ کشته