علت سکته مهران غفوریان از زبان فوق تخصص قلب و عروق