نمازخانه ویژه‌ در محل برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو / فیلم