وضعیت ترددی جاده‌ها در صبح جمعه ۲۶ شهریور | ترافیک سنگین در محور چالوس