پخت کباب ۱۱۰ متری برای نیازمندان بجنوردی در روز عید غدیر / فیلم