واکنش ظریف به ادعاهای دولت رئیسی درباره تهیه واکسن کرونا