نخستین نشست علنی رژیم صهیونیستی با شش کشور عربی / فیلم