موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …نرم افزار حسابداری پارمیسحفاظ استیل

ضریب اشغال هتل‌ها در کشور به کمتر از ۱۵ درصد رسید