از خبر بد شرکت فایزر درباره واکسن کرونا تا تولد نوزادی غیر عادی در روسیه / خبرهای پربازدید سلام نو در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰