اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باقری کنی: با مورا داریم روی زمان و مکان مذاکره بعدی کار می‌کنیم