اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پول بدهی انگلیس به ایران در عمان مانده است
به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد اخرین وضعیت پول بدهی انگلستان به ایران، گفت آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیتی هایی که وجود دارد بخشی از منابع را از عمان وارد کردیم و تلاش می‌کینم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم. محمود عباس‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا بدهی که انگلیس به ایران از طریق عمان پرداخت کرده، از مسقط به تهران منتقل و استفاده شده، گفت: «به تناسب نیاز کشور این اتفاق می‌افتد. ما ارز را به ریال و تومان تبدیل و به اندازه نیاز مصرف می‌کنیم. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیتی هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می کنیم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم.» این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: «ما با برخی از کشورها مراودات خوبی داریم. بخشی از منابع مالی ما در برخی از کشورها با محدودیت مواجه است و برای بخشی دیگر هم تلاش کرده و تلاش می‌کنیم.»