همه چیز درباره وام جدید مسکن و هزینه خرید اوراق | سقف دریافت وام مسکن و وام جعاله در تهران و شهرهای بزرگ و کوچک چقدر است؟