وریا غفوری به دربی فردا نمی‌رسد

وریا غفوری به دربی فردا نمی‌رسد