اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هر چه بیشتر منتظر بمانیم به نتیجه رسیدن مذاکرات دشوارتر می‌شود