۲۹ استان کشور درگیر کرونای دلتا شده است / تخت‌های بیمارستان‌ها دارد پر می‌شود