انجام یک تحقیق جالب روی زنان باردار / واکنش جنین‌های مذکر و مونث به ویروس کرونا چه بود؟