روابط ایران و روسیه استراتژیک نشده / انتظارات ما از روسیه با سطح روابط دو کشور همخوانی ندارد / روسیه در برجام نزدیک‌ترین موضع را به ایران داشته و خواهد داشت