پوتین فعلا قصد شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل را ندارد