۸۴۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد / به رشد معاملات در پاییز خوشبینم