ویدیو هولناک از آتش گرفتن خودروی پراید در وسط خیابان