بایدن: ارتش آمریکا به آموزش نیروهای عراقی ادامه می‌دهد