زمان برگزاری دور هفتم مذاکرات برجام مشخص نشده است / ما آماده‌ایم، منتظر دولت رئیسی هستیم