روش کلیدی برای طول عمر بیشتر و لاغر ماندن توسط محققان کشف شد