وزارت خارجه بلاروس : واردات از کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند ممنوع است

وزارت خارجه بلاروس : واردات از کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند ممنوع است