باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …دستگاه سی ان سیتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

مگر صندلی ریاست جمهوری چقدر ارزش دارد که آدم برای آن دروغ بگوید / این دولت بود که تحریم تسلیحاتی را برداشت / این که به نفع میدان و سپاه و ارتش بود / می‌خواهیم با بلدوزر دیوار تحریم را برداریم اما بعضی می‌گویند با فرغون برداریم!