فیلمی شوکه کننده از لحظه انفجار سنگ ۳ هزار تنی در آزادراه تهران-شمال