لبنیات از سفره‌ مردم حذف شد / مصرف‌کنندگان هم مطالبه‌گر حقوق خود نیستند