موسسه زبان نگاردرب اکاردئونی چوبی - درب اکاردئونی …مرکز مشاوره کودک و نوجوانآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

۲۸۰ عضو طالبان در کابل کشته و زخمی شدند